donderdag 24 februari 2011

Terugblik op 2010: De performance van een bedrijf meten

Beste lezer,

In dit artikel zal ik het hebben over het meten van de performance van verschillende bedrijven waaronder de verzekeraars HCC Insurance Holdings (HCC) en ProAssurance Corp (PRA). Beiden hebben een mooie track record. Waaruit blijkt dat?

Berkshire Hathaway

Ook nu kunnen we ons weer wenden naar Warren Buffet. Zo vertelde hij in het jaarverslag van Berkshire over 2009 hoe hij zijn performance meet:
The ideal standard for measuring our yearly progress would be the change in Berkshire’s per-share intrinsic value. Alas, that value cannot be calculated with anything close to precision, so we instead use a crude proxy for it: per-share book value. Relying on this yardstick has its shortcomings. Additionally, book value at most companies understates intrinsic value, and that is certainly the case at Berkshire. In aggregate, our business are worth considerably more than the values at which they are carried on our books. Even so, Charlie and I believe that our book value - understated though it is - supplies the most useful tracking device for changes in intrinsic value.


Book value per share (Eigen vermogen per aandeel/BVPS)


HCC en ProAssurance laten een gezonde groei zien van het eigen vermogen per aandeel over de afgelopen jaren. Sinds 2000 is de BVPS bij HCC gestegen met gemiddeld 16,18% per jaar en bij ProAssurance met 14,77%. Het interessante is dat deze verzekeraars niet te lijden hebben gehad onder de kredietcrisis. In de afgelopen 3 jaar steeg de BVPS bij HCC met gemiddeld 11,95% per jaar en bij ProAssurance met 16,59%.


Return on Equity (Rendement op het eigen vermogen/ROE)


Alles goed en wel die stijgingen van het eigen vermogen, maar uiteindelijk draait het ook om het rendement op het eigen vermogen. Als dat bijvoorbeeld maar 1% bedraagt dan kan je beter het eigenvermogen op een spaarrekening zetten, dat levert meer op. Gelukkig presteren HCC en ProAssurance heel wat beter dan een spaarrekening. De ROE van de afgelopen 5 jaar bedraagt gemiddeld 14,3% per jaar voor HCC en 13,5% voor ProAssurance.


Bedreiging en zwakte


Helaas zijn er altijd factoren en risico's binnen een bedrijf waardoor een belegging toch niet zo goed uit kan pakken als je dacht. Verzekeraars zijn bijvoorbeeld kwetsbaar voor inflatie. Niet alleen omdat premie's nu worden betaald en de claims later worden uitbetaald maar ook omdat verzekeraars beleggen in obligaties. Indien deze langlopend zijn dan kunnen die volatiel reageren op renteveranderingen. HCC en ProAssurance hebben beiden een groot deel van hun investments gestoken in obligaties. De looptijd is echter niet heel lang. Waar wel op gelet dient te worden zijn de verliezen op de investments. Beiden hebben grote posities in de zogenaamde municipal bonds, obligaties van Amerikaanse staten en steden. Nu is niet elke staat en stad failliet in de VS maar de verwachting is dat een behoorlijk percentage niet aan zijn verplichtingen kan voldoen in de komende jaren. Het is dus belangrijk om elk kwartaal te kijken naar de verliezen op deze investments (ook goed om te weten is dat zulke verliezen in US Gaap sneller aan het licht komen dan bij IFRS).


Portefeuille


Zowel HCC als ProAssurance heb ik in februari 2010 gekocht voor net iets minder dan het eigen vermogen per aandeel van 31-12-09 en sindsdien maken ze deel uit van mijn portefeuille. Het eigen vermogen per aandeel is bij HCC met 7,9% gegroeid in 2010 en bij ProAssurance met 14,8%. De ROE van HCC respectievelijk ProAssurance bedroeg 10,9% en 13%. Mijn verwachting is dat, zolang beide bedrijven presteren zoals ze dat ook over de afgelopen jaren hebben gedaan, er een premie boven het eigen vermogen per aandeel betaald dient te worden onder normale marktomstandigheden. De huidige koersen zijn voor mij dan ook nog geen reden om te verkopen.


Met vriendelijke groet,


Jaap van Duijn


Disclosure:


Zowel in HCC als in ProAssurance heb ik een long-positie. Dit artikel heb ik geschreven om mijn redenering achter de aankoop te openbaren. Het is geen advies.


  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten