Portefeuille

Onderstaande tabellen geven de portefeuille weer op 31 maart jongstleden en de performance van de portefeuille tot en met 31 maart jongstleden. 
Het rendement van Portefeuille (1) is in euro's, inclusief transactiekosten, bewaarloon (vanaf 1 oktober 2012 is dit afgeschaft) en dividend. (Over het dividend is dividendbelasting afgedragen. Dit is in de volle jaren (2010 t/m 2012) bij het rendement opgeteld.) Het rendement van de AEX (2) is in euro's, exclusief transactiekosten, bewaarloon en in het lopende jaar dividend. Het rendement van de S&P 500 (3) is in dollars, exclusief transactiekosten, bewaarloon en in het lopende jaar dividend. In de berekening van de samengestelde jaarlijkse winst is het lopende jaar berekend alsof het gehele jaar achter de rug is. Sinds 14 mei 2012 wordt de portefeuille niet meer gehedged waardoor het rendement op de korte termijn sterk onder invloed staat van valutafluctuaties. Daarom is er een column toegevoegd met daarin de fluctuaties vanaf 14 mei 2012. Een daling geeft aan dat de dollar tov de euro sterker is geworden en vice versa.