donderdag 7 april 2011

Zegt rendement iets over hoe risicovol de investering is?

Beste lezer,

Vorige week publiceerde ik een artikel over goud waarbij ik Buffett aanhaalde door te zeggen dat goud geen inkomen of producten produceert. Het rendeert dus niet op die manier. Ik kreeg daarop de volgende reactie:


Goud hoeft niet te renderen. Het rendement zegt namelijk iets over hoe risicovol de investering is. Hoe hoger het rendement hoe risicovoller. Denk maar eens aan Portugese staatsobligaties: 8%-9% rendement, daarmee ook zeer risicovol. Goud is niet risicovol en daarom geen rendement. Goud is geld.


Wat is rendement?

Rendement betekent volgens de Van Dale programma op mijn computer de opbrengst of winst van iets. Het is iets anders dan rente, wat staat voor de vergoeding voor het gebruik van geleend geld. Een spaarrekening belooft bijvoorbeeld 2,5% rente te vergoeden. 1 jaar je geld op die spaarrekening zetten levert je een rendement op van 2,5%, tenzij er iets misgaat met de bank. Mocht de bank omvallen en jij je geld kwijtraken dan is het uiteindelijke rendement -100%. Je loopt dus het risico (=gevaar van schade of verlies) dat de bank in de tussentijd omvalt en jij je geld kwijt bent. Als vergoeding voor dit risico en de tijd dat je je geld uitleent krijg je dus rente. (In de rente is ook nog een compensatie verwerkt voor inflatie maar dat laat ik even links liggen)

Portugese staatsobligaties

Op Portugese staatsobligaties wordt tegenwoordig een rente betaald van 8-9% (dit verschilt natuurlijk met de looptijd van de obligaties, 5,9% voor 1 jaar). De vraag is echter of aan het eind van de looptijd ook weer 100% van het ingelegde bedrag wordt terugbetaald. Het risico dat dit niet gebeurd wordt hoog ingeschat waardoor de markt meer rente vraagt om het risico te compenseren.

Voorbeeld van twee situaties:
obligatie van €1000
looptijd 1 jaar
rente 6%
Portugal deelt mee dat ze maar 50% teruggeven, ze stempelen de obligaties dus met 50% af.
Wat krijg je: 6% rente is €60 plus €500 maakt €560. Een rendement van -44%.

Portugal geeft gewoon 100% terug.
Wat krijg je: 6% rente is €60 plus €1000 maakt €1060. Een rendement van 6%.

Berkshire Hathaway

De vraag blijft echter of we kunnen zeggen dat hoe hoger het rendement is, des te risicovoller de investering is. Naar mijn mening klopt dit niet. Als voorbeeld wil ik Berkshire Hathaway noemen dat al vanaf 1965 een gemiddeld rendement heeft behaald van 20% met maar twee negatieve jaren. Nu moet ik hier wel bij zeggen dat het hier niet over de aandelenkoers gaat maar over de jaarlijkse groei in het eigenvermogen per aandeel.

Berkshire Hathaway is echter niet de enige die op een lange termijn structureel hoge rendementen behaald. In het artikel "The Superinvestors of Graham-and-Doddsville" worden genoeg andere beleggingsfondsen genoemd die laten zien dat een hoog rendement niet samen hoeft te gaan met het nemen van grote risico's.

Conclusie

We zijn tot de conclusie gekomen dat rente en risico met elkaar te maken hebben. Of dit ook geldt voor rendement? Daar zijn de meningen in de wereld verdeeld over.

Met vriendelijke groet,

Jaap van Duijn

P.S. mochten meer mensen met vragen of opmerkingen zitten, dan kan je mailen naar jsgvanduijn@gmail.com of gewoon reageren onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten