donderdag 25 augustus 2011

US treasuries: the short version

Op 18 augustus noteerde voor het eerst sinds 1954 de 10-jaars rente op US treasuries onder de 2%. In onderstaande grafiek valt te zien dat de rente wel eens een heel stuk hoger is geweest.


De voornaamste reden dat de rente van de Amerikaanse obligaties daalt is het feit dat beleggers er hun heil zoeken in deze onrustige tijden. Het is, ondanks alles, een vluchthaven.Ondanks alles, want er zijn namelijk nogal wat redenen op te noemen waarom de rente wel wat hoger zou mogen zijn dan de huidige 2,3%(25-08-11 12:00h). Toen ik een paar weken geleden tijdens mijn vakantie dit artikel voorbereidde was er de dreiging dat de Amerikaanse overheid wellicht een downgrade voor haar kiezen zou krijgen. Die downgrade van AAA naar AA is nu realiteit geworden en hoe reageert de obligatiemarkt? Die prijst een 10-jaars obligate van ±2,7% naar de huidige ±2,3%. Opmerkelijk en waarschijnlijk onhoudbaar.

De federale overheid heeft hoge begrotingstekorten en de staatsschuld, die relatief gezien nog niet zo hoog is, loopt snel op. Daar komt nog eens bij dat overheden alleen hun huidige schulden berekenen en niet kijken naar de enorme verplichtingen die ze beloofd hebben te zullen voldoen. Dit zal leiden tot een onhoudbare situatie.

Komen de US dan in staat van faillissement? Nou nee, waarschijnlijk zullen ze altijd haar verplichtingen nakomen. Elke geleende dollar zal terugbetaald worden. De vraag is echter of de dollar die je na 10 jaar terug krijgt nog steeds dezelfde waarde heeft. Kortom, is de koopkracht nog hetzelfde? Waarschijnlijk niet, we kunnen er vrijwel zeker van uitgaan dat inflatie de koopkracht van de dollar aan zal tasten. Vooral als het lastig wordt om op de lange termijn de verplichtingen na te komen zal de overheid aansturen op inflatie.

De partijen die de US het geld lenen zullen daarom dan wel gek zijn om maar 2% te vragen voor een periode van 10 jaar. Uiteindelijk zullen ze meer willen zien. Een risicopremie voor het inflatie-vriendelijke beleid van de overheid. Het lijkt mij dus onvermijdelijk dat de rente zal stijgen en obligaties dalen.

Toch zijn er verschillende redenen waarom ik de Amerikaanse obligaties niet zou shorten en daarop zal het volgende artikel in gaan.


Disclosure: geen positie in Amerikaanse staatsobligaties

Geen opmerkingen:

Een reactie posten